Política de privacitat

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català informa als usuaris del lloc web padepagescatala.org del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat de què decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D'ells pots informar-te en els corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

En aquests supòsits, les dades recollides pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català seran incorporades a fitxers de la nostra titularitat.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts de la mateixa que l'usuari utilitzi i de la qual s'informarà en cada apartat, com o és el cas de l'Newsletter Les Notícies del Pa de Pagès Català, o la secció de Contacte.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades demanades a través del web no seran cedides a tercers en cap cas.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Per tal de que les dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real hauràs mantenir-les actualitzades, bé actualitzant tu directament en els cas en què això sigui possible bé comunicant-ho al Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català.

SEGURETAT DE LES DADES

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs accedir a les teves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i si és el cas, oposar-te al seu tractament:

a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català. C / Pau Claris, 134, 4t, 08009 Barcelona.

b) bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@padepagescatala.org

Aquesta pàgina utiliza cookies